akomodacija


akomodacija
akomodácija ž
DEFINICIJA
1. term. proces prilagođavanja; prilagodba
2. fiziol. privikavanje živca ili osjetnog organa na podražaje (npr. sposobnost oka da gleda na različitu daljinu; prilagođavanje oka na svjetlo i tamu; privikavanje na buku sa stalno prometne ulice, na smrad itd.)
3. sociol. spontani ili namjerno izazvani proces usklađivanja socijalnih odnosa [akomodacija na ljude i radne uvjete]
ETIMOLOGIJA
lat. accommodatio ≃ accommodare: prilagoditi se

Hrvatski jezični portal. 2014.