DNK


DNK
DNK
DEFINICIJA
krat. biol. deoksiribonukleinska kiselina, temeljni visokomolekularni organski spoj u obliku dvostrukih spiralnih niti koji nosi nasljedna svojstva u stanicama živih bića; DNA

Hrvatski jezični portal. 2014.