donator


donator
dònātor (donȃtor) m
DEFINICIJA
1. onaj koji daje, davalac donacije; darivalac, ktitor
2. utemeljitelj ili naručitelj umjetničkog djela
ETIMOLOGIJA
vidi donacija

Hrvatski jezični portal. 2014.

: