ehosonder


ehosonder
ehosònder m
DEFINICIJA
tehn. hidroakustički uređaj, otkriva riblja jata po principu ultrazvučnog dubinomjera; zvučni dubinomjer, eholot
ETIMOLOGIJA
engl. echo sonder ≃ eho- + fr. sonde ≃ lat. sonare: zvučati, ječati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • eholot — èholot m DEFINICIJA tehn., v. ehosonder ETIMOLOGIJA eho + njem. Lot: dubinomjer …   Hrvatski jezični portal