efikasnost


efikasnost
ȅfikasnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
1. osobina onoga koji je efikasan ili svojstvo onoga što je efikasno; učinkovitost
2. sposobnost postizanja rezultata; djelotvornost, djelovanje, eficijencija, uspješnost
3. ekon. kapacitet proizvodnje, stupanj korisnog djelovanja; proizvodnost
ETIMOLOGIJA
vidi efikasan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • nȅefikasnōst — ž svojstvo onoga što je neefikasno ili osobina onoga koji je neefikasan; nedjelotvornost, neučinkovitost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ЭФФЕКТИВНОСТЬ — экономическая категория, характеризующая соотношение экономических, социальных и научно технических результатов с затратами на их достижение (Болгарский язык; Български) ефективност (Чешский язык; Čeština) efektivnost; efektivita (Немецкий язык;… …   Строительный словарь

  • elektromòtōr — m 〈G elektromotóra〉 tehn. električni stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad, ima visoku efikasnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • učinkòvitōst — ž svojstvo onoga što je učinkovito, osobina onoga koji je učinkovit; djelotvornost, efikasnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • učinkovitost — učinkòvitōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je učinkovito, osobina onoga koji je učinkovit; djelotvornost, efikasnost ETIMOLOGIJA vidi učinkovit …   Hrvatski jezični portal

  • ekonomski — ekònomskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na razvoj, proizvodnju ili upravljanje materijalnim bogatstvima; ekonomički, gospodarski, privredni 2. koji se odnosi na ekonomiju, ekonomiste i ekonome 3. koji donosi dobit, korist, koji se isplati;… …   Hrvatski jezični portal

  • Eduard — Ȅduard (Edward) DEFINICIJA 1. v. 2. ime trojice anglosaskih (10. i 11. st.) i osmorice engleskih (odn. britanskih) kraljeva (13 20. st.), jednog škotskog (14. st.) i jednog portugalskog (15. st.) kralja 3. I (1239 1307), kralj (od 1272),… …   Hrvatski jezični portal

  • eficijencija — eficijèncija ž DEFINICIJA v. efikasnost ETIMOLOGIJA lat. efficientia ≃ efficiens (≃ facere: činiti) ≃ efficere: načiniti, stvoriti, izvršiti …   Hrvatski jezični portal

  • elektromotor — elektromòtōr m <G elektromotóra> DEFINICIJA tehn. električni stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad, ima visoku efikasnost (75 95%) ETIMOLOGIJA elektro + v. motor …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.