edukacijski


edukacijski
edukácījskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na edukaciju
ETIMOLOGIJA
vidi edukacija

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • edukacijski — edukácījski pril. DEFINICIJA na edukacijski način, tako da educira ETIMOLOGIJA vidi edukacija …   Hrvatski jezični portal

  • Vilar — (izg. vilȃr), Jean (1812 1871) DEFINICIJA francuski glumac i redatelj; obnovom Nacionalnog pučkog kazališta edukacijski i kreativno utjecao na život u Francuskoj …   Hrvatski jezični portal