droplje


droplje
drȍplje ž mn <N drȍplja, G mn -ī>
DEFINICIJA
zool. red velikih stepskih ptica; u nas velika d. (Otis tarda) i mala d. (Tetrax tetrax)

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • dróplja — e ž (ọ̑) velika stepska ptica z dolgimi močnimi nogami in dolgim vratom: jata dropelj se je skrivala v travi; lov na droplje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika