gigue


gigue
gigue (izg. žȉg) m
DEFINICIJA
glazb.
1. dvorska varijanta engleskog narodnog plesa jig, popularna na dvorovima Europe u 17. st.; živ, vrlo brzi ples beskonačne forme
2. u baroknoj instrumentalnoj suiti javlja se obavezno kao posljednji stavak, pisan kao fuga s ponavljanjima teme
ETIMOLOGIJA
fr.engl. jig

Hrvatski jezični portal. 2014.