anaeroban


anaeroban
ànaeroban prid. <odr. -bnī>
DEFINICIJA
koji se odvija bez prisutnosti kisika
SINTAGMA
anaerobna sposobnost maksimalna mogućnost rada organizma bez prisutnosti kisika; odlučujući faktor za maksimalnu brzinu pokreta i eksplozivnu snagu (jer čovjek troši više energije nego što je kisikom prima);
anaerobne bakterije bakterije koje se razvijaju bez prisutnosti kisika;
anaerobni kapacitet najveća ukupna količina energije dobivena iz anaerobnih procesa, usp. aerobni kapacitet, v. aeroban
ETIMOLOGIJA
an- + v. aerobi, aeroban

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • aeroban — ȁerōban prid. <odr. bnī> DEFINICIJA biol. koji živi ili se pojavljuje samo u prisutnosti kisika [aerobna bakterija], opr. anaeroban SINTAGMA aerobna sposobnost fiziol. maksimalna mogućnost rada organizma uz kisik; sposobnost podnošenja… …   Hrvatski jezični portal

  • anaerobi — anaeróbi m mn <N anaèrōb, G anaeróba> DEFINICIJA biol. mikroorganizmi koji mogu živjeti bez slobodnog kisika; anaerobionti ETIMOLOGIJA vidi anaeroban …   Hrvatski jezični portal