garantni


garantni
gàrantnī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na garanta
SINTAGMA
garantni list isprava kojom proizvođač jamči ispravnost proizvoda, odn. uklanjanje eventualnog kvara ili zamjenu proizvoda, usp. garancija (4);
garantni rok vrijeme za koje proizvođač jamči vrijednost garancije;
garantno pismo isprava kojom se jedna pravna osoba (pojedinac, banka itd.) obvezuje da će platiti svotu, preuzeti izdržavanje i snositi određene odgovornosti za pravnu osobu (dužnika) označenu u pismu
ETIMOLOGIJA
vidi garancija

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • gàrantnī — gàrantn|ī prid. koji se odnosi na garanta ∆ {{001f}}∼i list isprava kojom proizvođač jamči ispravnost proizvoda, odn. uklanjanje eventualnog kvara ili zamjenu proizvoda, {{c=1}}usp. {{ref}}garancija (4){{/ref}}; ∼i rok vrijeme za koje proizvođač… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jȁmčevnī — prid. koji se odnosi na jamčevinu, jamstveni, {{c=1}}usp. {{ref}}garantni{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jàmstvenī — jàmstven|ī prid. koji se odnosi na jamstvo [∼o pismo]; garantni, {{c=1}}usp. {{ref}}jamčevni{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jamčevni — jȁmčevnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na jamčevinu, usp. garantni ETIMOLOGIJA vidi jamac …   Hrvatski jezični portal

  • garánten — tna o prid. (ȃ) nanašajoč se na garante ali garancijo: garantno pismo / vozilo v garantni dobi garancijski dobi …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.