fulir


fulir
fùlīr m
DEFINICIJA
reg. vojnički pisar
ONOMASTIKA
pr. (prema zanimanju): Fùlīr (Fulȋr) (410, Zagorje), Fulírović
ETIMOLOGIJA
njem. Furier ← fr. fourrier

Hrvatski jezični portal. 2014.