fulirati


fulirati
fulírati nesvrš.
DEFINICIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.