fotodezintegracija


fotodezintegracija
fotodezintegrácija ž
DEFINICIJA
fiz. raspad atomske jezgre do kojeg dolazi kada foton velike energije (foton γ-zrake ili X-zrake) udari u jezgru; fotonuklearna reakcija
ETIMOLOGIJA
foto- (2) + v. dezintegracija

Hrvatski jezični portal. 2014.