amoralizam


amoralizam
amoralìzam m <G -zma>
DEFINICIJA
fil. učenje o nepostojanju morala, poricanje moralnih načela kao filozofska doktrina
ETIMOLOGIJA
vidi amoralan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • imoralìzam — m 〈G zma〉 fil. etičko gledište koje odbacuje vladajući moral, suprotstavlja mu se, ili je prema njemu ravnodušno (npr. filozofija F. Nietzschea); amoralizam ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • imoralizam — imoralìzam m <G zma> DEFINICIJA fil. etičko gledište koje odbacuje vladajući moral, suprotstavlja mu se, ili je prema njemu ravnodušno (npr. filozofija F. Nietzschea); amoralizam ETIMOLOGIJA fr. immoralisme ≃ im 1 + v. moralizam …   Hrvatski jezični portal