taktički


taktički
tàktičkī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na taktiku [taktička pogreška]
SINTAGMA
taktička navigacija vojn. pom. manevar kojim ratni brod zadržava ili mijenja poziciju unutar vlastitog plovnog sastava
ETIMOLOGIJA
vidi taktika

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • taktički — tàktički pril. DEFINICIJA 1. u pogledu taktike, s gledišta taktike 2. vodeći računa o taktici; smišljeno [postupiti taktički] ETIMOLOGIJA vidi taktika …   Hrvatski jezični portal

  • tàktički — pril. 1. {{001f}}u pogledu taktike, s gledišta taktike 2. {{001f}}vodeći računa o taktici; smišljeno [postupiti ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tàktičkī — tàktičk|ī prid. koji se odnosi na taktiku [∼a pogreška] ∆ {{001f}}∼a navigacija vojn. pom. manevar kojim ratni brod zadržava ili mijenja poziciju unutar vlastitog plovnog sastava …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • blokáda — blokád|a ž 1. {{001f}}a. {{001f}}vojn. potpuno zatvaranje tuđega položaja, grada itd., prekid komunikacija [došlo je do ∼e; probiti ∼u] b. {{001f}}ekon. pol. zatvaranje mogućnosti jednoj zemlji za razmjenu dobara i trgovinu, blokade bankovnih… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bòrba — bòrb|a ž 〈G mn bórbā/ ī〉 1. {{001f}}vojn. sudar većih razmjera između vojnih jedinica ili vojski, osnovni oblik ratnog djelovanja 2. {{001f}}a. {{001f}}proces svladavanja (drugoga ili čega u sebi); sukob, rivalstvo b. {{001f}}nastojanje,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • blokada — blokáda ž DEFINICIJA 1. a. vojn. potpuno zatvaranje tuđega položaja, grada itd., prekid komunikacija [došlo je do blokade; probiti blokadu] b. ekon. pol. zatvaranje mogućnosti jednoj zemlji za razmjenu dobara i trgovinu te takav postupak na planu …   Hrvatski jezični portal

  • borba — bòrba ž <G mn bórbā/ ī> DEFINICIJA 1. vojn. sudar većih razmjera između vojnih jedinica ili vojski, osnovni oblik ratnog djelovanja 2. a. proces svladavanja (drugoga ili čega u sebi) [borba do posljednje kapi krvi; borba na život i smrt do… …   Hrvatski jezični portal

  • trènīranōst — ž sport stanje koje pokazuje koliko je sportaš kondicijski, tehnički i taktički pripremljen za visoka sportska dostignuća …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tèmpo — m 〈N mn tèmpa sr〉 1. {{001f}}stupanj brzine kojom se vrši neka radnja 2. {{001f}}brzina kojom se izvodi muzičko djelo 3. {{001f}}sport stupanj brzine kojom se izvodi neki tehnički element u kakvoj sportskoj grani ili disciplini a. {{001f}}u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kontramarš — kȍntramarš m <N mn evi, G ēvā> DEFINICIJA vojn. pom. taktički manevar (evolucioniranje) ratnih brodova za 180° da bi zauzeli bolji položaj i iskoristili svoje teško naoružanje ETIMOLOGIJA kontra + v. marš …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.