fingirano


fingirano
fìngīrano pril.
DEFINICIJA
simulirano
ETIMOLOGIJA
vidi fingirati

Hrvatski jezični portal. 2014.